SlimBrowser

最新版本 SlimBrowser 7.00 Build 101

SlimBrowser 7.00 Build 101

SlimBrowser 7.00 Build 101
SlimBrowser 是一個完美的網絡瀏覽器,為電腦新手和專業人士,希望有一個瀏覽器的互聯網體驗,預裝了所有他們最喜歡的插件,附加組件和功能,否則他們可能會發現只有長期的測試無數的互聯網附加組件,為他們的瀏覽器。 SlimBrowser 通過提供每個包已經具有一些最受歡迎和最想要的功能,其他知名的瀏覽器,如 Internet Explorer,Chrome 和 Firefox 的基本包中不存在的包,簡化了這一過程.

具有完全可換膚的用戶界面,建立在微軟三叉戟佈局引擎上,兼容 IE 工具欄,站點組,完全可定制的 HTML / 腳本編輯器,突出語法,FTP 上傳(支持批量處理),內置拼寫檢查器,YouTube 視頻下載器,點擊 Facebook 集成,天氣預報跟踪,即時照片上傳工具,支持皮膚,網頁和文本翻譯等,SlimBrowser 代表了最好的方式,你可以立即完全控制你的互聯網瀏覽。這個偉大的瀏覽器的另一個非常重要的功能是,它已經從單一的過程 Web 內容渲染,使用戶消除幾乎所有的性能限制,有時可以在其他舊瀏覽器中找到。通過分離處理這種類型的架構,SlimBrowser 證明它可以作為您的主要瀏覽器。 SlimBrowser 是 100%免費,可用於 Windows XP,Vista,Windows 7 和 Windows 8.

SlimBrowser 功能:

Lightning 快速
更快的啟動速度,更快的網頁瀏覽速度,10 倍更快的文件& 視頻下載,照片上傳速度提高 10 倍。

便捷高效
節省了浪費時間,擊鍵& 鼠標點擊人工智能和自動化.

功能強大,多功能性強
關鍵特徵,SlimBrowser 這一切都為你沒有插件。

安全和保護
集成在線病毒掃描程序,安全地管理密碼,安全地擦除所有 trace.

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 SlimBrowser 7.00 Build 101

檔案名稱 sbsetup.exe
檔案大小 3.38 MB
系統 Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
軟體類型 免費軟體
作者 FlashPeak Inc.
官網 http://www.slimbrowser.net/en/
更新日期 2014-06-18
更新日誌

What's new in this version:

- Minor bug fixes.

SlimBrowser 7.00 Build 101 相關參考資料
New Features and Version History - Best Web Browser Software

Best Web Browser software that's fastest, secure and FREE - SlimBrowser. Download it Now.

https://www.slimbrowser.net

Slim Browser 17.0.2.0 Download - TechSpot

2022年12月26日 — Download Slim Browser - Tabbed multiple-site browser with built-in popup killer, skinned window frame, form filler, etc.

https://www.techspot.com

Slim Browser 7.00 Build 116 - SoftVisia.com

Slim Browser е браузър с множество възможности, като работа с табове, вградена защита срещу pop-up прозорци, възможност за различен облик, ...

https://softvisia.com

SlimBrowser 7.00 Build 101 Download for Windows 10, 8, 7 - Horje

SlimBrowser 7.00 Build 101 Free Download SlimBrowser is a perfect web browser for both computer novices and professionals that want to have internet.

https://store.horje.com

SlimBrowser 7.00 Build 101- tải về -taimienphi.vn

Phiên bản 7.00 Build 101 của phần mềm SlimBrowser được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn.

https://taimienphi.vn

SlimBrowser 7.00.104 可攜式版: 軟體王2022 - 軟體資訊

SlimBrowser 是一款方便快捷安全可靠有著強大功能的多頁面瀏覽器。智慧型填表器減輕您的負擔。內建的彈窗廣告殺手有效攔截煩人的廣告。快速搜索功能讓您在茫茫的訊息網 ...

https://www.softking.com.tw

SlimBrowser Softpedia Edition 601 Build 101 700006 Free Software ...

Download SlimBrowser [Softpedia Edition] - A multiple-site browser based on tab-page interface that incorporates a popup killer and a form filler.

https://www.soft85.com