Opera (64-bit)

最新版本 Opera GX 71.0.3770.138 (64-bit)

Opera GX 71.0.3770.138 (64-bit)

Opera GX 71.0.3770.138 (64-bit)
適用於 Windows 電腦的 Opera 64 位為您提供了瀏覽網頁的快速,高效和個性化的方式。它配備了一個流暢的界面,可自定義的快速撥號,發現功能,它可以幫助您找到新的網頁內容,數據保存 Opera Turbo 模式,可視化書籤,超過 1000 個擴展。在一個快速的瀏覽器上在網上做更多!您可以通過點擊免費下載按鈕,從我們的網站下載 Opera 離線安裝程序.State in sync
輕鬆地從您的設備上繼續瀏覽。只需登錄您的 Opera 帳戶即可訪問您的計算機或移動設備上的書籤並在 Opera 中打開標籤。請記住為您的手機和平板電腦獲得 64 位 Opera 瀏覽器!

通過 web
OperaSpeed 團隊添加了許多改進,使 Opera 成為一個快速的瀏覽器。例如,由於內置的視頻支持,視頻啟動速度更快。而且,如果您的網絡連接速度較慢,Opera Turbo 可以壓縮頁面以加快瀏覽速度.

個性化您的瀏覽器
擁有 1000 多個擴展程序,可以很容易地自定義 Opera 並根據您的習慣進行定制。從 Opera 附加組件目錄下載您喜歡的擴展程序和主題,為您添加個性化觸摸並獲得最佳的瀏覽器體驗.

保持簡單
使用 Opera 直觀的組合地址和搜索欄,輕鬆搜索和瀏覽網頁。選擇一個預先安裝的搜索引擎,如穀歌,雅虎!或維基百科,或添加一個自定義搜索引擎。您還可以自定義鍵盤快捷鍵和鼠標手勢。下載 Opera Offline Installer 安裝程序!

更安全更安全
Opera 可以讓您瀏覽安全,所以您可以專注於內容。安全的瀏覽器可以防止已知的惡意網站。歌劇的欺詐和惡意軟件保護將提醒你,如果一個網站試圖欺騙你,竊取你的密碼或安裝病毒.

獲取更多完成
最近關閉標籤,標籤騎自行車一次與多個頁面玩耍的人,和其他小的改進節省您的時間在線。此外,如果使用可視化書籤,默認情況下在任何其他瀏覽器中都不可用,則可以快速返回到有趣的網站。你甚至可以與你的朋友分享書籤。下載用於 Windows 的 Opera Offline Installer 安裝程序!

發現更多的內容
想要留在最新消息的循環? Opera 的 Discover 功能將您的瀏覽器帶到您所在地區的各種主題的最新內容中.

也可用:下載 Opera for Mac

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 Opera GX 71.0.3770.138 (64-bit)

檔案名稱 Opera_GX_71.0.3770.138_Setup_x64.exe
檔案大小 71.1 MB
系統 Windows 7 64 / Windows 8 64 / Windows 10 64
軟體類型 免費軟體
作者 Opera Software
官網 http://www.opera.com/computer/windows
更新日期 2020-09-16
更新日誌
Opera GX 71.0.3770.138 (64-bit) 相關參考資料
Download Opera GX 71.0.3770.138 Early Access - Softpedia

Download Opera GX - Browse the web and access some of the most popular ... Opera GX is a special version of the well-know Opera browser that is ... Windows 7 32/64 bit; file size: 68.4 MB; filename: O...

https://www.softpedia.com

Opera GX 71.0.3770.138 (Early Access) - Download ...

Opera GX 71.0.3770.138 (Early Access) kostenlos in deutscher Version ... Der „Opera“-Browser sorgt in der 64-Bit-Version für einen schnellen Zugang zum ...

https://www.computerbild.de

Opera GX 71.0.3770.138 - Download - Instalki.pl

6 小時前 - Opera GX to specjalna wersja przeglądarki Opera stworzona z myślą o graczach i nie tylko. Przeglądarka zawiera unikatowe funkcje, które ...

https://www.instalki.pl

Opera GX 71.0.3770.138 Download - Pobierz za Darmo

Informacje o Opera GX po polsku. System operacyjny:Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Wersja:64-bit.

https://download.komputerswiat

Opera GX | Gaming Browser | Opera

Opera GX is a special version of the Opera browser built specifically to complement gaming. The browser ... 64 bit / 32 bit This is a safe download from opera.

https://www.opera.com

Opera GX, Portable Edition 71.0.3770.138 (gaming browser ...

2 小時前 - Opera GX, Portable Edition has been released. Opera GX is a special version of the Opera browser built specifically to complement gaming.

https://portableapps.com